بررسی محصولات

جزئیات صورتحساب

سفارش شما

نام محصول مجموع
دسته رمان 45500 تومان
کتاب داستان 54100 تومان
کتاب رمان 14000 تومان
کتاب قصه 54700 تومان
زیرمجموعه سبد خرید 168000 تومان
کرایه 3000 تومان
مجموع سفارش 171000 تومان

پرداخت خود را مستقیماً به حساب بانکی ما انجام دهید. لطفاً از شناسه سفارش خود به عنوان مرجع پرداخت استفاده کنید. تا زمانی که وجوه در حساب ما واریز نشود ، سفارش شما ارسال نمی شود.

ارسال سفارش