قیمت گذاری

بسته فریلنسر صاحب خانه بازرگان
کنترل زمان پرداخت
پرداخت های شفاف
ارائه مدارک خودکار
یادداشتهای همکاری
برچسب گذاری سپرده
پشتیبانی فنی از IRC
پشتیبانی 24 × 7

تبدیل به یک مربی شوید

از میان صدها دوره رایگان انتخاب کنید یا مدرک را با قیمت دستیابی به موفقیت کسب کنید. با سرعت خود بیاموزید.

اکنون بپذیر
image
image

شریک شدن

از میان صدها دوره رایگان انتخاب کنید یا مدرک را با قیمت دستیابی به موفقیت کسب کنید. با سرعت خود بیاموزید.

تماس با ما